Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie » Blog Archive » MBP ogłasza konkurs „Czytam, więc jestem…”

konkursDrodzy miłośnicy książek!

Specjalnie do Was kierujemy naszą propozycję. Licząc na zainteresowanie wszystkich wiernych czytelników i gości naszej Biblioteki, zapraszamy do udziału w konkursie na najaktywniejszego „Czytelnika miesiąca” z finałem w grudniu 2018 roku i nadaniem tytułu „Czytelnika roku 2018”.

Dla komfortu uczestników konkurs uwzględnia 3 kategorie wiekowe i w każdej z nich będziemy wyłaniać co miesiąc zwycięzców, o czym z radością poinformujemy tak zainteresowanych, jak i obserwatorów, a na najlepszych będą czekać miłe upominki!

Nie dajcie się dłużej prosić, włączcie do działania siebie, bliskich i dalszych znajomych, dzieci, żony, wnuczęta, siostry i braci, babcie i wujków, dziadków i ciocie, sąsiadkę i sąsiada. Was nie trzeba przekonywać, że słowa są pierwszą wizytówką człowieka, prawda? Przekonajcie nas, że warto sięgać po książki! Zapraszamy do wypożyczalni.

konkurs

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na „Czytelnika miesiąca” i „Czytelnika roku”:

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Czytelnik miesiąca” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Adresatami konkursu są wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie oraz w jej filiach w Łubowie, Silnowie i Radaczu.
 3. Wyodrębnia się 3 kategorie wiekowe:
 • Kategoria dzieci – czytelnicy do 12 lat,
 • Kategoria młodzież – czytelnicy w wieku 13-18 lat,
 • Kategoria: dorośli – czytelnicy w wieku 19+.

II CELE KONKURSU

 • popularyzowanie zbiorów bibliotecznych,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania,
 • kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,
 • wskazanie sposobu zagospodarowania wolnego czasu,
 • kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
 • promocja czytelnictwa i działań biblioteki,
 • kształtowanie gustów czytelniczych,
 • podniesienie poziomu czytelnictwa,
 • aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach.

III WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu.
 2. Uczestnik musi być zapisany w bibliotece jako czytelnik, posiadać kartę biblioteczną, co najmniej raz w miesiącu wypożyczać książki i zapoznawać się z ich treścią.
 3. Bibliotekarz ma prawo wyrywkowo podczas wymiany książek i wypożyczania kolejnych zapytać o treść oddawanej pozycji książkowej w celu zweryfikowania, czy czytelnik przeczytał książkę czy tylko zabrał ją do domu.
 4. Czytelnik będący mieszkańcem miejscowości, w której znajduje się biblioteka, nie może zabrać jednorazowo więcej książek niż przewiduje to regulamin wypożyczeń.

IV ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Bibliotekarze z MBP w Bornem Sulinowie oraz jej filii do 10go dnia kolejnego miesiąca przeanalizują ilość wypożyczeń za mijający miesiąc i ustalą, który z czytelników w każdej kategorii wiekowej uzyskał ich największą ilość.
 2. Spośród wszystkich czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie oraz jej filii w Łubowie, Silnowie i Radaczu wyłonieni zostaną zwycięzcy – po jednym w każdej kategorii wiekowej.
 3. Dla każdego zwycięzcy zostanie dostarczone zawiadomienie o uzyskanym tytule „Czytelnika miesiąca” w swojej kategorii wiekowej i przygotowany upominek.
 4. Każdy zwycięzca zostanie zaproszony do biblioteki głównej w Bornem Sulinowie na uroczyste wręczenie dyplomu i odbiór upominku.
 5. Informacja o liście zwycięzców oraz o terminie i przebiegu uroczystego wręczenia nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej MBP w Bornem Sulinowie: mbp.bornesulinowo.pl
 6. Upominków nie można wymienić na inne nagrody ani na gratyfikację finansową.

V KONTYNUACJA KONKURSU

 1. Od stycznia 2018 roku nastąpi rozszerzenie reguł konkursu i wyłonieni zostaną także zwycięzcy w kategorii NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW ROKU 2018.
 2. Konkurs trwa co miesiąc aż do grudnia 2018 roku, kiedy ogłosimy zwycięzcę tytułu „Czytelnika roku 2018”.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skład komisji konkursowej ustala Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie i czuwa nad właściwym przebiegiem.
 2. W kwestiach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie rozstrzygnięć dokonuje Dyrektor MBP.