Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie » Blog Archive » Sieć na kulturę

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie ma przyjemność poinformować, że przystąpiła do realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”. Sam projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział.

Postanowiliśmy realizować ten projekt w naszej filii w Silnowie, gdzie możemy liczyć na duże wsparcie i zaangażowanie mieszkańców. Pracownik filii przeszedł już szkolenie tematyczne w ramach wybranej ścieżki tematycznej „Edukacja online”, dzięki czemu znacznie wzrosły jego kompetencje i kwalifikacje cyfrowe, a on sam został przygotowany do prowadzenia atrakcyjnych, perspektywicznych oraz wirtualnych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono nabór uczestników do udziału w projekcie i już wkrótce cała grupa w wieku 10-13 lat przystąpi do pierwszych zajęć.

W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane ze zdobywaniem i skutecznym poszerzaniem wiedzy, dzięki zastosowaniu narzędzi i zasobów online. Co więcej, przedstawione zostaną podstawowe platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, metody i praktyki do samoorganizacji.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się o różnego rodzaju licencjach Creative Commons, z jakich stron najlepiej pobierać zdjęcia i jak uatrakcyjnić swoje prezentacje. Poznają narzędzia Google, Platformę 365, a także zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem ekologicznym. Wspólnie z prowadzącą zajęcia spróbują stworzyć stronę internetową, skorzystają ze stron z quizami, krzyżówkami oraz innymi grami.

Dzięki udziałowi w projekcie nasze dzieci i młodzież nabędą praktyczne umiejętności z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powodzenia!

Kategoria: Aktualności, Silnowo