Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie » Blog Archive » Pierwsze lekcje biblioteczne za nami

W dniach 4 i 7 października odbyły się – pierwsze w tym roku szkolnymlekcje biblioteczne zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie. Gościliśmy uczniów klasy VIb ze Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie oraz uczniów z klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Łubowie.

Zajęcia zatytułowane „Radość z czytania, a nie przykry obowiązek – biblioteka jako jedna z alternatyw spędzania wolnego czasu” cieszyły się sporym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie włączali się do dyskusji i dzielili swoimi ulubionymi sposobami oraz formami spędzania wolnego czasu.

Okazało się również, że zdają sobie sprawę z faktu, iż zagospodarowanie czasu wolnego jest niezwykle ważne. Brak alternatyw na jego spędzanie powoduje wzrost zachowań destrukcyjnych i brak motywacji do nauki, a czas wolny jest zdominowany przez Internet i telewizję. Wiedzą też, że biblioteka i szkoła mogą być dla nich atrakcyjnym miejscem po skończonych zajęciach i obowiązkach.

Panie prowadzące lekcję biblioteczną: Marta Kątny i Eliza Łoza podkreślały, że stwarza on możliwość do wzbogacenia człowieka, może stanowić schronienie, a także ułatwia odkrywanie własnej osobowości.

Od początku istnienia człowieka, czas wolny stanowi element życia społecznego. Już od starożytności istniał podział czasu ludzkiego na zajęty i wolny.

Synonim dzisiejszych zachowań „wolnoczasowych” to święto, zabawa, relaks, wypoczynek. Dla dzieci i młodzieży ważnym jest spędzanie czasu wolnego w zespole rówieśniczym, służy to bowiem rozwijaniu umiejętności, które są niezbędne w późniejszym życiu. Daje możliwość poszukiwania nowych wrażeń, rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz odkrywania nowych obszarów. W tym kontekście czas wolny powinien być przeznaczony na rozwój osobowości, relaks czy rozrywkę.

Uczestnikom lekcji bibliotecznej przedstawiono wiele możliwości spędzania wolnego czasu, w tym w różnorodnych zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Tu można czynnie uczestniczyć np. w warsztatach teatralnych, muzycznych, fotograficznych. Inną formą aktywnego spędzania czasu jest uprawianie dyscyplin sportowych, a także przynależność do różnych organizacji typu Szkolny Klub Sportowy (SKS), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) czy wolontariat. Natomiast bierne spędzanie wolnego czasu to przede wszystkim surfowanie po Internecie, oglądanie telewizji, granie w gry komputerowe. W tym przypadku mamy do czynienia z brakiem lub małym kontaktem z rówieśnikami.

Na uwagę zasługuje fakt, iż powinien on przynosić uczniom radość, zadowolenie, poczucie wypoczynku i odprężenia. Preferowane formy spędzania wolnego czasu uczniowie przedstawili na swoich rysunkach, które możecie Państwo obejrzeć w galerii zamieszczonej poniżej.

Serdecznie dziękujemy pani Luizie Kostrubiec – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łubowie oraz pani Darii Szkucie za zainteresowanie propozycją lekcji bibliotecznych i odwiedzenie naszej placówki!

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Na straży słowa” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 „Partnerstwo dla książki” realizowanego przez Instytut Książki w Krakowie. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kategoria: Aktualności, Łubowo, MKiDN