Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie » Blog Archive » Radacz
18
lip

Wieś położona w gminie Borne Sulinowo nad jeziorem Radacz. W tej wiosce warto odwiedzić ruiny Pałacu von Kleistów, a także kościół pw. Św. Maksymiliana Kolbego.

– Pałac von Kleistów w Radaczu – zbudowany został w II połowie XIX w. i był w posiadaniu tej rodziny do końca XIX w. Na początku XX w. jego właścicielem był K. Casiner. Otacza go park o powierzchni 3 ha, który powstał w XIX wieku w oparciu o zasady stylu krajobrazowego. Według opowiadań mieszkańców po wojnie służył jako siedziba dyrekcji PGR, ośrodek wypoczynkowy, a na końcu jako siedziba Monaru.

– Kościół Św. Maksymiliana Kolbego w Radaczu – zbudowany w latach 1742-22 przez generała porucznika Henninga Aleksandra von Kleista jako dar wotywny za zwycięstwo pod Małujowicami w 1741 roku w czasie pierwszej wojny śląskiej (1740-1742). Pierwotnie był to kościół protestancki (ewangelicki) i funkcję tę pełnił do zakończenia II wojny światowej. Po osiedleniu się polskich przybyszów kościół użytkowany był jako magazyn PGR i zdewastowany. W roku 1975 w stanie ruiny przejęty przez Kościół. Dzięki proboszczowi Leonowi Dydze i mieszkańcom Radacza kościół poddano pracom konserwatorskim. Została rozebrana loża kolatorska, wzmocnione zostały ściany oraz zreperowany dach. Został konsekrowany 7 grudnia 1975 roku. Po remoncie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Dawniej wokół kościoła był cmentarz.

Nieorientowany kościół ma budowę szachulcową o konstrukcji słupowo-ramowej. Jest to jednobryłowa budowla bez wyodrębnionego prezbiterium. Kościół posiada wieżę z dachem hełmowym. Pierwsza wieża była, tak jak cały kościół, szachulcowa. Podczas przebudowy powstała nowa neobarokowa ceglana. W środku znajduje się neobarokowy dzwon z 1891 roku odlany w ludwisarni Voss und Sohn w Szczecinie. Obecnie nieużywany z powodu zagrożenia konstrukcji wieży. Nad kościołem wznosi się jednokalenicowy dach pokryty dachówką. W świątyni jest krypta, oraz empora.

Dawnej w kościele znajdowała się ambona z początków istnienia zbudowana z trzech karoc Jana III Sobieskiego i księcia Jakuba zdobytych w 1741 roku w Oławie. W 1945 roku przeniesiona została do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Obecne wyposażenie jest współczesne, z wyjątkiem drzwi z 1744 roku, które zachowały się w południowej ścianie, oraz konstrukcji empory z 1744 roku złożonej z fragmentów wschodniej i północnej empory.

– Świetlica wiejska i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie – jest to miejsce, w którym nie tylko wypożycza się książki, ale także organizowane są różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Kategoria: Aktualności