Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie » Blog Archive » Juchowo
18
lip

Wieś położona w gminie Borne Sulinowo nad jeziorem Juchowo. Założona w 1570 roku przez ród pomorski Kleszczów. We wsi znajduje się wzniesiony w 1868-1874 roku pałac Kleistów, neogotycki kościół Św. Antoniego z 1897 roku, a także gospodarstwo Juchowo Farm.

– Pałac von Kleistów

Obecnie pałac w Juchowie (będący własnością prywatną) znajduje się w stanie totalnej dewastacji i jest na najlepszej drodze, aby stać się „zabytkową ruiną”.

Pałac, którego każde ze skrzydeł powstało w innym okresie, a najstarsze w XVII wieku. Juchowo do XVIII wieku było częścią olbrzymich latyfundiów należących do rodu von Glasenappów. Później majątek ziemski w Juchowie należał do szlacheckiej rodziny von Kleistów z pobliskiego Radacza. Podobnie jak w miejscowościach: Jeleń, Kiełpino, Radacz, w XVII wieku mieszkało tu jeszcze dużo chłopów o kaszubskich nazwiskach, wywodzących się bezpośrednio od Pomorzan. W okresie kolonizacji w XVI w. oprócz Niemców przybyli także nieliczni osadnicy polscy. W Juchowie osiedlił się przybyły z terenów polskich Hans (zniemczona forma) Kopiszke. W roku 1875 od von Kleistów majątek odkupili August Dennig i jego synowie Georg i Heinrich, późniejsi fundatorzy tutejszego kościoła z wysoką wieżą. Kościół zbudowano w roku 1928 w stylu neogotyckim. Heinrich wyjechał potem do Austrii, a posiadłość odziedziczył w roku 1927 Heinz-Jurgen, jeden z dwóch synów (starszy Hermann zginął w roku 1917 na I wojnie światowej) i czterech córek. Dennigowie zrezygnowali przy tym z tytułu szlacheckiego związanego w ówczesnych Prusach z posiadaniem ziemi i nie dodali sobie do nazwiska „von”. W owym czasie Juchowo rozkwitło. Majątek liczący blisko trzy tysiące hektarów przynosił duże zyski. We wsi znajdowała się cegielnia, znane były wyroby mleczarni z pobliskiego Iwina, gdzie Dennigowie byli współwłaścicielami i dostawcami mleka. Gospodarstwo specjalizowało się w uprawie zbóż i ziemniaków, które częściowo przerabiano na miejscu w gorzelni.

Pałac wzniesiony w roku 1874 w miejscu i na fundamentach XVIII wiecznego dworu. Wyróżniał się spośród innych siedzib pomorskich junkrów eklektycznym stylem. Zbudowany z czerwonej cegły, na kamiennym fundamencie i z charakterystycznymi strzelistymi wieżami od frontu – bardziej przypominał bajkowy zamek niż dom. Mieściła się w nim chluba właścicieli – biblioteka, druga co do wielkości w rejonie, po księgozbiorze szczecineckiego gimnazjum.

Obok pałacu znajduje się park o pow. 8 ha, założony w XVIII w. w oparciu o modny wówczas styl krajobrazowy. Kompozycja przestrzenna została oparta o istniejące warunki naturalne tj.: stoki, potok wypływający z jeziora, podmokłe łąki i las bukowo-dębowy. W XIX w. park został wzbogacony o gatunki roślin obcego pochodzenia. Został on założony znacznie wcześniej niż obecnie istniejący pałac, a jego powierzchnia i układ przestrzenny wskazują, że był oprawą możnej rezydencji. Park był prawdopodobnie na wyłączny użytek byłych rezydentów.

– Juchowo Farm

Misją Projektu Wiejskiego Juchowo-Kądzielna-Radacz jest ożywienie i uzdrowienie organizmu społecznego na bazie rolnictwa biodynamicznego, zgodnie z przesłaniem:

„Zdrowa ziemia – zdrowe rośliny – zdrowe zwierzęta – zdrowy człowiek”

W ramach ścisłej współpracy Fundacji ze Spółką Rolniczą Juchowo Sp. z o.o. na terenie gospodarstwa rolnego w Juchowie, Radaczu i Kądzielni, na powierzchni 1900 hektarów prowadzone są takie działania rolnicze jak:
– chów i hodowla bydła mlecznego i mięsnego,
– uprawa zbóż do przetwórstwa: orkisz, pszenica samopsza, żyto, owies,
– produkcja nasion: grochu, owsa, orkiszu, traw i motylkowatych,
– uprawa warzyw i ziół.

Głównymi obszarami działania gospodarstwa są:
– badania naukowe w gospodarstwie,
– ochrona środowiska,
– edukacja i pedagogika,
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– kształtowanie krajobrazu,
– centrum społeczno-kulturalne.

Na terenie gospodarstwa rolnego Juchowo-Kądzielna-Radacz prowadzonych jest wiele praktycznych badań naukowych.

Celem badań jest lepsze rozpoznanie wzajemnych oddziaływań poszczególnych sfer gospodarstwa: gleby, upraw rolniczych, zwierząt oraz ludzi pracujących w gospodarstwie.

Biodynamiczna działalność rolnicza to szczególna forma ochrony środowiska. Rolnictwo biodynamiczne – to naturalna gospodarka rolna, stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystująca rytmy kosmiczne, nie skażająca środowiska środkami chemicznymi, dająca żywność wysokiej jakości.

Prowadzone działania na rzecz ochrony i kształtowania krajobrazu to:
– ochrona gleby i powietrza: stosowanie odpowiedniego płodozmianu, nasadzanie drzew i żywopłotów śródpolnych, minimalna uprawa gleby, gospodarka kompostowa,
– ochrona wody: zakładanie zbiorników retencyjnych, jak również kanałów, śluz i drenaży, gospodarka melioracyjna,
– bio-różnorodność: zachowanie w rolnictwie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt i roślin, pszczelarstwo.

Pobyt w gospodarstwie i uczestnictwo w różnych warsztatach oraz projektach są niezapomnianym przeżyciem dla każdego, bez względu na wiek.

Organizowane są:
– wizyty studyjne dla studentów, rolników i innych grup,
– praktyki dla uczniów i studentów, którzy chcą zdobyć umiejętności rolnicze,
– warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży,
– spotkania dla dzieci i rodzin wpisane w rytm roku rolniczego,
– projekty wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

W pasiekach również są prowadzone zajęcia np.:
– warsztaty edukacyjne,
– warsztaty na temat bioróżnorodności,
– zwiedzanie pasieki,
– wspólne miodobranie.

Pracownia Terapeutyczna to obszar, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi (Nasi Ludzie) mogą odnaleźć swoje miejsce w życiu – mają okazję spróbować sił w pracy związanej z rolnictwem i przetwórstwem oraz zafunkcjonować w środowisku pracy.

Organizowane są:
– zajęcia terapeutyczne w ogrodzie ziołowym,
– sensowne miejsca pracy i wsparcie w procesach pracy,
– próby pracy, praktyki i staże zawodowe.

W ramach Pracowni uprawiane są i przetwarzane surowce z gospodarstwa.

Na terenie gospodarstwa otwarty jest sklepik z produktami ekologicznymi własnej produkcji. Towar dostarczany jest do sklepów ekologicznych w okolicy. Prowadzona jest również sprzedaż wysyłkowa.

Kategoria: Aktualności