Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie » Blog Archive » Warsztaty w Łubowie pt. „Wywiad jako zjawisko kulturowe”

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie jest realizatorem projektu pt. „Świadkowie łubowskiej historii” z przeznaczeniem na aktywizację młodzieży z Łubowa i okolic.

Koordynatorem zadania jest pani Magda Haas – bibliotekarz łubowskiej filii MBP.

„Wywiad jako zjawisko kulturowe” – tak brzmiał temat warsztatów przeprowadzonych w środę 22 sierpnia przez dyrektor MBP w Bornem Sulinowie, panią Iwonę Gajewską-Tranbowicz. Dzięki uprzejmości pani Ani Kowalskiej (instruktor świetlicy) zajęcia mogły odbyć się w świetlicy wiejskiej. Dzięki tym warsztatom młodzież dowiedziała się co to jest wywiad, jakie są jego rodzaje i co zrobić, by go skutecznie przeprowadzić.

Stowarzyszenie „Stacja Kultura” we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie realizuje projekt pt. „Świadkowie łubowskiej historii” w ramach Konkursu Specjalnego „Równać szanse” pn. „100-lecie odzyskania niepodległości” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.