Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie » Blog Archive » Młodzieżowi Liderzy Równać Szanse w Bornem Sulinowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie po zakończeniu projektu pn. „Akademia młodego artysty”  z RKG programu Równać Szanse 2016 finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności rekomendowała dwoje uczestników wspomnianego projektu do Młodzieżowej Szkoły Liderów.

Założeniem udziału młodych w takim szkoleniu jest zdobycie umiejętności organizowania inicjatyw oddolnych wynikających z potrzeb młodzieży z małych miejscowości. Po zakończeniu szkolenia młodzi liderzy będą mogli złożyć wniosek o dotację w wysokości do 5 000, 00 zł na realizację z rówieśnikami własnego pomysłu w środowisku.

Komisja Ekspertów wybrała 24 osoby do udziału w 7-dniowym Szkoleniu Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse, które odbędzie się w Warszawie w dniach 8-14.07.2018 r.

Z radością i nieukrywaną satysfakcją informujemy, że w Warszawie Borne Sulinowo reprezentować będą: Wiktoria Łozińska i Roland Schlamberger. Młodym Liderom życzymy powodzenia i wspaniałych pomysłów, a ze swojej strony obiecujemy niezbędne wsparcie w przygotowaniu i realizacji planowanych przedsięwzięć

Kategoria: Aktualności