Archiwum z » 15 lutego, 2021«

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie ma przyjemność poinformować, że przystąpiła do realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”. Sam projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział.

więcej…

Kategoria: Aktualności, Silnowo