Archiwum z » 10 lutego, 2021«

Teoria Czystej Formy znajduje się w centrum filozoficzno-estetycznych poglądów Witkacego. Twórca dokładnie wyłożył ją w swoich pismach: „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia” (1935), „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia” (1919), „Szkice estetyczne” (1922), „Teatr” (1923). Witkiewiczowskie pojęcie Czystej Formy odnosi się do każdej dziedziny artystycznej. Punktem wyjścia do stworzenia teorii było katastroficzne przekonanie Witkacego, że świat chyli się ku upadkowi i jest pogrążony w kryzysie. Witkacy uważał, że we współczesnym mu świecie następuje zanik wartości, które od wieków decydowały o postępie i rozwoju cywilizacyjnym: upadek religii, filozofii i sztuki.

więcej…