Autor Archiwum

W 1924 roku Witkacy zadeklarował rezygnację z twórczości artystycznej na rzecz wykonywania na zamówienie portretów. Koncepcja Firmy Portretowej miała podkreślić zagrożenie płynące ze strony nadchodzącej zdehumanizowanej i stechnicyzowanej kultury, w której sztuka traci rację bytu.

Portrety te w regulaminie „firmy” zostały podzielone na 5 typów, w zależności od usytuowania na skali: naturalizm – Czysta Forma. Te ostatnie, wykonywane niegdyś pod wpływem narkotyków, z którymi Witkacy zapoznał się podczas służby w Rosji, a później „na trzeźwo”, przyniosły mu sławę. Witkacy skategoryzował swoje portrety w pięciu podstawowych typach – od A do E.

więcej…

„Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter + Appendix + Niemyte dusze” to przejaw kunsztu poetyckiego Witkacego.

Jak mało kto mistrzowsko posługuje się on słowem, które staje się dla niego narzędziem artystycznego wyrazu w równym stopniu, co paleta malarska. Dwa odrębne utwory Witkacego o charakterze publicystycznym łączy stanowisko autora:

Oświadczam oficjalnie, że piszę poważnie i chcę wreszcie coś bezpośrednio pożytecznego zdziałać…

więcej…

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie ma przyjemność poinformować, że przystąpiła do realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej”. Sam projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział.

więcej…

Kategoria: Aktualności, Silnowo

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zapraszamy Państwa do obejrzenia programu poetycko-muzycznego „Cztery pory roku w miłości. Antonio Vivaldi i inne wierszyki”!

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego materiału:

członkom Teatru Kameralnego MBP pod kierownictwem pana Krzysztofa Szulejko: Annie Zych, Edycie Mech, Elżbiecie Szarejko, Krystynie Łukasiewicz, Krzysztofowi Oliwie, Stanisławie Kuchciak; Wojciechowi Więckowskiemu (oświetlenie) i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

Wideo: Daniel Graszka – MBP Borne Sulinowo

Kochani sympatycy Biblioteki! Chociaż nadal nie możemy spotkać się z Wami osobiście, kolejny już raz pragniemy zaprosić Was do obejrzenia naszej nowej, walentynkowej realizacji online! Tym razem będzie to uczta poetycko-muzyczna zatytułowana „Cztery pory roku w miłości. Antonio Vivaldi i inne wierszyki”.

więcej…

Teoria Czystej Formy znajduje się w centrum filozoficzno-estetycznych poglądów Witkacego. Twórca dokładnie wyłożył ją w swoich pismach: „Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia” (1935), „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia” (1919), „Szkice estetyczne” (1922), „Teatr” (1923). Witkiewiczowskie pojęcie Czystej Formy odnosi się do każdej dziedziny artystycznej. Punktem wyjścia do stworzenia teorii było katastroficzne przekonanie Witkacego, że świat chyli się ku upadkowi i jest pogrążony w kryzysie. Witkacy uważał, że we współczesnym mu świecie następuje zanik wartości, które od wieków decydowały o postępie i rozwoju cywilizacyjnym: upadek religii, filozofii i sztuki.

więcej…

Komunikat o wznowieniu działalności biblioteki z dnia 1 lutego 2021 roku

Kategoria: Aktualności